Display study description .

FSD2274 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1992-2005: yhdistetty aineisto

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Suomen Gallup
  • TNS Gallup Oy

Keywords

eduskuntavaalit, europarlamenttivaalit, hallitukset, integraatio -- Eurooppa, kunnallisvaalit, merkitys, ominaisuudet, onnistuminen, perustuslait, poliittinen käyttäytyminen, poliittiset asenteet, puolueet, puolueiden kannatus, vaalikampanjat, vaalit, äänestäminen

Abstract

Puolueiden ajankohtaistutkimukset kuuluvat nk. puolueiden yhteistutkimusten sarjaan. Tässä aineistossa on yhdistetty vuosien 1992-2005 aineistot. Kaikissa tutkimuksissa on selvitetty väestön äänestyskäyttäytymistä, huolenaiheita, mielipiteitä hallituksesta ja puolueista sekä suhtautumista valtakunnallisiin poliittisiin kysymyksiin. Usein on tiedusteltu myös taloudellista tilannetta koskevia odotuksia, puheenjohtajan merkitystä puolueelle, vastaajan osallistumista poliittiseen toimintaan ja mielipiteitä kunnallispolitiikasta.

Taustatietoina on kysytty yleensä vastaajan ja perheen päähenkilön sosiaaliryhmää, päähenkilön elinkeinoa, vastaajan koulutusta, ikää, äidinkieltä, sukupuolta, jäsenyyttä puoluejärjestöissä, puoluekantaa, jäsenyyttä työmarkkinajärjestöissä ja perheen vuosituloja. Lisäksi aineistot sisältävät alueellisia muuttujia.

Aineistosarja mahdollistaa lukuisia aikavertailuja, joskaan muuttujat eivät ole aina täysin vertailukelpoisia. Vuosittain samanlaisina säilyneitä kysymyksiä ovat muun muassa tiedustelut vastaajan puoluekannasta, suhtautumisesta eri puolueisiin sekä puolueisiin liittyvistä mielikuvista ja hallituksen onnistumisesta erilaisissa tehtävissä. Aineistossa on myös kysymyksiä, joita ei ole kysytty kaikkina vuosina. Tällaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi eurokansanedustajien valintaan ja eurovaaleihin liittyvät kysymykset, vaalimainontaa ja äänestysaikomusta käsittelevät kysymykset sekä kansanedustajien ominaisuuksiin, EU:n perustuslakiin ja politiikan huomion kohteisiin liittyvät kysymykset.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.