Näytä aineistokuvailu.

FSD2249 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2006

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun, lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin), alempiin opinnäytteisiin (esim. kandidaatintutkielmiin) eikä ammattikorkeakoulujen opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS)

Asiasanat

asevelvollisuus, integraatio -- Eurooppa, kriisinhallinta, liittoutuminen, maanpuolustus, puolustuspolitiikka, terrorismi, turvallisuus, ulkopolitiikka, varusmiespalvelus

Sisällön kuvaus

Tässä tutkimuksessa selvitettiin vastaajien mielipiteitä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta sekä puolustuspolitiikasta. Siinä on mukana myös Euroopan unionin yhteisen puolustuksen järjestämistä sekä Suomen ja Naton välistä yhteistyötä koskevia kysymyksiä. Erilaisten väitelauseiden avulla vastaajia pyydettiin arvioimaan, miten he kokevat turvallisuuden kehittyvän seuraavan viiden vuoden aikana, ja missä määrin he tuntevat huolta poliittisesta kehityksestä maailmassa. Heitä pyydettiin lisäksi arvioimaan tekijöitä, jotka vaikuttavat turvallisuuteen tai turvattomuuteen, sekä tekijöitä, jotka aiheuttavat huolta tulevaisuuden suhteen. Tutkimuksessa kartoitettiin myös vastaajien näkemyksiä Suomen mukanaolosta Euroopan unionin nopean toiminnan joukoissa ja Etelä-Libanonin rauhanturvaoperaatiossa sekä osallistumisesta vapaaehtoiseen maanpuolustukseen. Taustamuuttujina olivat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti, asuinlääni sekä talouden tuloluokka.

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.