FSD2249 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2006

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS)

Keywords

asevelvollisuus, integraatio -- Eurooppa, kriisinhallinta, liittoutuminen, maanpuolustus, puolustuspolitiikka, terrorismi, turvallisuus, ulkopolitiikka, varusmiespalvelus

Abstract

Tässä tutkimuksessa selvitettiin vastaajien mielipiteitä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta sekä puolustuspolitiikasta. Siinä on mukana myös Euroopan unionin yhteisen puolustuksen järjestämistä sekä Suomen ja Naton välistä yhteistyötä koskevia kysymyksiä. Erilaisten väitelauseiden avulla vastaajia pyydettiin arvioimaan, miten he kokevat turvallisuuden kehittyvän seuraavan viiden vuoden aikana, ja missä määrin he tuntevat huolta poliittisesta kehityksestä maailmassa. Heitä pyydettiin lisäksi arvioimaan tekijöitä, jotka vaikuttavat turvallisuuteen tai turvattomuuteen, sekä tekijöitä, jotka aiheuttavat huolta tulevaisuuden suhteen. Tutkimuksessa kartoitettiin myös vastaajien näkemyksiä Suomen mukanaolosta Euroopan unionin nopean toiminnan joukoissa ja Etelä-Libanonin rauhanturvaoperaatiossa sekä osallistumisesta vapaaehtoiseen maanpuolustukseen. Taustamuuttujina olivat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti, asuinlääni sekä talouden tuloluokka.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.