FSD2234 Liikuntatutkimus 2005-2006: lapset ja nuoret

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Helsingin kaupunki
  • Nuori Suomi
  • Suomen Kuntoliikuntaliitto
  • Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU)
  • Suomen Olympiakomitea
  • Opetusministeriö
  • Pehkonen, Juhani (TNS Gallup Oy)

Keywords

harjoittelu, harrastukset, joukkuepelit, kestävyysharjoittelu, lapset, liikunta, liikuntapaikat, liikuntatapahtumat, mielipiteet, nuoret, urheilu, urheilujärjestöt, urheilulajit, voimaharjoittelu

Abstract

Tutkimus selvittää suomalaisten lasten ja nuorten liikunta- ja urheiluharrastuksia. Tutkimuksessa on kartoitettu, missä lapset ja nuoret harrastavat urheilua ja liikuntaa, mitä lajeja he harrastavat ja missä yhteyksissä he liikkuvat. Lisäksi on kysytty mielipiteitä urheiluseuratoiminnasta. Alle 12-vuotiaiden tiedot kysyttiin huoltajilta ja 12 - 18-vuotiaat vastasivat itse heille esitettyihin kysymyksiin. Pääosin samat kysymykset on esitetty vastaavassa vuosien 2001-2002 liikuntatutkimuksessa (FSD1285).

Ensin vastaajilta kysyttiin, harrastavatko he urheilua urheiluseurassa tai urheiluseuran ulkopuolella. Lisäksi kysyttiin, kuinka usein vastaajat harrastavat urheilua tai liikuntaa. Yksittäisten lajien harrastamiseen liittyviä asioita kartoitettiin sen mukaan, harrastaako vastaaja urheilua urheiluseurassa, urheiluseurassa ja seuran ulkopuolella vai vain urheiluseuran ulkopuolella.

Urheiluseurassa harrastavilta vastaajilta tiedusteltiin aluksi, mitä kaikkia lajeja he harrastavat. Voimistelua harrastavilta kysyttiin tarkemmin voimistelun lajia. Yksittäisten lajien kohdalla kysyttiin, missä seurassa ja kuinka usein vastaajat harrastavat mainitsemiaan lajeja. Lisäksi tiedusteltiin, kuinka monen kuukauden ajan vastaajat harjoittelevat lajia vuoden aikana vähintään kerran viikossa. Lopuksi kysyttiin, kuinka monta vuotta yhteensä vastaajat ovat harrastaneet lajia sekä kuinka usein he haluaisivat harjoitella kyseistä lajia tai käydä harjoituksissa urheiluseurassa.

Seuraavaksi sekä seurassa että seuran ulkopuolella urheilua harrastavilta vastaajilta kysyttiin seuran ulkopuolella harrastamiseen liittyviä asioita. Ensin kartoitettiin mitä kaikkia lajeja he harrastavat. Voimistelun maininneilta pyydettiin jälleen tarkennusta voimistelun lajista. Edelleen kartoitettiin harjoittelukertojen määrää viikossa sekä kysyttiin tahoja, joiden kanssa lapsi tai nuori harrastaa lajia urheiluseuran ulkopuolella. Lopuksi kysyttiin, ovatko vastaajat urheilunharrastajina osallistuneet viimeisen 12 kuukauden aikana osanottajina turnauksiin, otteluihin tai kilpailuihin. Vain urheiluseuran ulkopuolella liikuntaa harrastaville esitettiin samat kysymykset. Tämän jälkeen tiedusteltiin vastaajien eniten käyttämää liikuntapaikkaa. Urheiluseuran ulkopuolella harrastavilta kysyttiin lisäksi, olisivatko he kiinnostuneita harrastamaan liikuntaa urheiluseurassa ja jos olisivat, niin mitä lajeja ja kuinka usein he haluaisivat harrastaa.

Lopuksi kartoitettiin 12 - 18-vuotiaiden vastaajien mielipiteitä urheiluseuratoiminnasta yleensä. Vastaajilta tiedusteltiin esimerkiksi lajien ja kilpailujen määrään, harrastusmaisiin liikuntatapahtumiin ja peliaikaan liittyviä asioita. 3 - 11-vuotiaiden lasten huoltajia puolestaan pyydettiin arvioimaan, mitä kaikkia asioita ja ominaisuuksia nykyisessä lasten urheiluseuratoiminnassa on liian vähän. Arvioitavina olivat esimerkiksi monipuolisuus, ilo, lajitaitojen opettaminen, lasten tai heidän vanhempiensa toiveiden kuunteleminen sekä huonompien kannustaminen.

Taustamuuttujina ovat mm. lapsen tai nuoren ikä, sukupuoli, lääni, maakunta sekä alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä perheessä. 3 - 11-vuotiaiden puolesta vastanneilta huoltajilta kysyttiin vielä perheen eniten ansaitsevan henkilön ammattia.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.