Display study description .

FSD2214 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2005

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Taloustutkimus Oy
  • Tampereen kaupunki

Keywords

Internet, Tampere, julkiset palvelut, koulutustarve, matkapuhelimet, mikrotietokoneet, sähköposti, verkkopalvelut

Abstract

Vastaajilta tiedusteltiin, onko heillä käytössään matkapuhelinta, mikrotietokonetta, sähköpostiosoitetta ja Internet-yhteyttä. Internet-käyttäjiltä kysyttiin, missä he yleensä käyttävät Internetiä, kuinka usein ja mihin tarkoitukseen. He arvioivat myös omaa kiinnostustaan saada erilaisia asioita tai tietoja (muun muassa elämyksiä, tietoja tapahtumista ja päätöksistä, osallistumisen mahdollisuuksia) kaupungin verkkopalveluiden kautta. Tampereen kaupungin Internet-sivuilla käyntitiheyttä kartoitettiin myös. Lisäksi selvitettiin vastaajien tietokoneisiin tai tietoverkkoihin liittyvää koulutustarvetta. Vastaajilta tiedusteltiin, mitä palveluita he ovat Tampereen kaupungin sivuilta etsineet ja löytyivätkö palvelut helposti ja millaisia ongelmia vastaaja oli kohdannut. Tutkimuksessa kysyttiin myös, ovatko vastaajat kuulleet eTampere-ohjelmasta. Taustamuuttujina olivat muun muassa vastaajan sukupuoli, postinumeroalue, ikäryhmä, ammatti ja koulutus.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.