Display study description .

FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Taloustutkimus Oy
  • Tampereen kaupunki

Keywords

Internet, Tampere, matkapuhelimet, mikrotietokoneet, sähköposti, tietoverkot, verkkopalvelut

Abstract

Vastaajilta tiedusteltiin, onko heillä käytössään matkapuhelinta, mikrotietokonetta, sähköpostiosoitetta ja Internet-yhteyttä. Internet-käyttäjiltä kysyttiin, missä he yleensä käyttävät Internetiä, kuinka usein ja mihin tarkoitukseen. He arvioivat myös omaa kiinnostustaan saada erilaisia asioita tai tietoja (muun muassa elämyksiä, tietoja tapahtumista ja päätöksistä, osallistumisen mahdollisuuksia) kaupungin verkkopalveluiden kautta. Tampereen kaupungin Internet-sivuilla käyntitiheyttä kartoitettiin myös. Lisäksi selvitettiin vastaajien tietokoneisiin tai tietoverkkoihin liittyvää koulutustarvetta. Vastaajilta tiedusteltiin, mitä palveluita he ovat Tampereen kaupungin sivuilta etsineet ja löytyivätkö palvelut helposti ja millaisia ongelmia vastaaja oli kohdannut. Vastaajille lueteltiin myös muutamia Tampereen kaupungin Internet-sivujen palveluja ja kysyttiin, mitkä niistä olivat vastaajille tuttuja ja mitä niistä vastaaja on käyttänyt. Tutkimuksessa kysyttiin myös, ovatko vastaajat kuulleet eTampere-ohjelmasta ja jos ovat, niin mitä ohjelma on tuonut heidän elämäänsä sekä lueteltiin muutamia sähköisen osallistumisen muotoja ja tiedusteltiin, mitä niistä vastaajat pitivät tärkeinä kehityskohteina. Taustamuuttujina olivat muun muassa vastaajan sukupuoli, postinumeroalue, ikäryhmä, ammatti ja koulutus.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.