Display study description .

FSD2209 Tampereen yliopiston sosiaalityön ja psykologian opiskelijoiden kokemuksia kansainvälisestä opiskelijavaihdosta 2006

The dataset is (C) available for research only (including e.g. Master's, licentiate and doctoral theses). The dataset may not be used for other theses (e.g. Bachelor's or polytechnic theses), for other study purposes (e.g. seminar papers, essays) or teaching.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Parkkonen, Hanna (Tampereen yliopisto. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos)

Keywords

kansainvälisyys, opiskelijat, opiskelijavaihto, opiskelu ulkomailla, sosiaaliset suhteet, työelämä, vaihto-opiskelijat

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin kansainvälisessä vaihdossa olleiden Tampereen yliopiston sosiaalityön ja psykologian opiskelijoiden kokemuksia ja ajatuksia vaihto-opiskeluun liittyen. Kysymykset oli jaoteltu neljään osioon: vaihtoon lähteminen, vaihdon vaikutuksista yleensä, vaihdon vaikutukset työelämässä ja ajatuksia vaihtoon lähteville.

Vaihtoon lähtemiseen liittyen kysyttiin, mitä asioita kansainvälisestä vaihdosta tulee ensimmäisenä mieleen, mitkä asiat saivat lähtemään vaihtoon, miten vastaajille tärkeät ihmiset suhtautuivat vaihtoon ja missä määrin vastaajien lähipiireissä on henkilöitä, jotka ovat asuneet tai viettäneet aikaa paljon ulkomailla. Vaihdon vaikutuksista tiedusteltiin, miten merkittävinä vaihtokokemuksia pidetään elämässä, mihin vaihto vaikutti myönteisesti ja mihin kielteisesti, muuttuiko vastaajan suhtautuminen joihinkin asioihin vaihdon myötä sekä miten vaihto vaikutti vastaajan sosiaalisiin suhteisiin.

Seuraavaksi selvitettiin vaihdon vaikutuksia työelämässä. Tähän liittyen kysyttiin vastaajan työkokemuksesta ja tiedusteltiin näkemyksiä vaihdon myönteisistä ja kielteisistä vaikutuksista työelämän suhteen. Lisäksi kysyttiin, miten vastaajat kokivat kehittyneensä vaihdon aikana asioissa, kuten kielitaito, päätösten tekemisen taito, kyky sietää epävarmuutta, erilaisuuden ymmärtäminen, itsenäisyys, taloudenpito ja vastoinkäymisistä selviäminen. Viimeisessä osiossa kysyttiin muun muassa, mitä vastaajat haluaisivat sanoa vaihtoa suunnittelevalle opiskelijalle ja mitä sellaista he ovat vaihdosta saaneet, mitä eivät muuten olisi uskoneet saavansa. Lisäksi tiedusteltiin millaisissa tilanteissa vaihtokokemukset ovat nousseet esiin ja tekisivätkö vastaajat vaihtonsa suhteen nyt jotain toisin.

Taustatietoina aineistossa ovat vastaajan sukupuoli, syntymävuosi, vaihtomaa ja ajankohta sekä pääaine.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.