Display study description .

FSD2205 Perhehaastattelut lasten kännykän käytöstä 2000

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Rautiainen, Pirjo (Tampereen yliopisto. Tietoyhteiskunnan tutkimuskeskus)

Keywords

ikärajat, kuluttajakäyttäytyminen, lapset, matkapuhelimet, operaattorit, perhe-elämä, rahankäyttö, tekstiviestit, televalvonta, tietokoneet, valvonta, viestintä

Abstract

Tutkimuksessa on selvitetty erilaisten perheiden matkapuhelimen käyttöä. Aineistossa tarkastellaan kännykän merkityksiä ja rooleja lasten ja vanhempien arjessa. Aineisto koostuu 33 haastattelusta, jotka on tehty vuonna 2000 ja 2001 eri puolilla Suomea.

Aineisto on yhteismitaltaan noin 825 sivua, yksi haastattelu on pituudeltaan keskimäärin 25 sivua. Kaikissa haastatteluissa on haastateltu sekä vanhempia että lapsia. Joitakin perheitä on haastateltu myös myöhempänä tutkimusajankohtana. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Haastatteluissa keskusteltiin laajasti kännykän käyttökulttuurista. Haastateltavat kertoivat myös vapaasti perheestään, ystävistään, työstään ja harrastuksistaan, minkä yhteyteen kännykän käyttöä koskevat kysymykset usein kytkeytyivät. Kysymyksiä ovat olleet mm.: milloin kännykkä on otettu käyttöön perheessä, millainen osto- ja käyttöönottoprosessi oli, milloin pitää kännykkää mukana ja minkälaisia hyötyjä ja haittoja lasten matkaviestintään liittyy. Lisäksi on käsitelty sellaisia aiheita kuin kännykän käytön alaikäraja, lapsen matkapuhelimeen toivotut erityisominaisuudet, lapsen kännykän käytön kontrollointi sekä ympäristön suhtautuminen lapsen kännykän käyttöön.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.