FSD2203 Perhehaastattelut lasten kännykän käytöstä 1998

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kasesniemi, Eija-Liisa (Tampereen yliopisto. Tietoyhteiskunnan tutkimuskeskus)

Keywords

ikärajat, kuluttajakäyttäytyminen, lapset, matkapuhelimet, operaattorit, perhe-elämä, rahankäyttö, tekstiviestit, tietokoneet, viestintä

Abstract

Tutkimuksessa on selvitetty erilaisten perheiden matkapuhelimen käyttöä. Aineistossa tarkastellaan kännykän merkityksiä ja rooleja lasten ja vanhempien arjessa. Aineisto koostuu 67 haastattelusta, jotka on tehty vuonna 1998 eri puolilla Suomea.

Aineisto on yhteismitaltaan noin 1408 sivua, yksi haastattelu on pituudeltaan keskimäärin 21 sivua. Osassa haastatteluista on keskusteltu vain perheen vanhempien kanssa ja he ovat kertoneet myös lastensa kännykän käytöstä. Osassa haastatteluista on haastateltu myös lapsia. Joitakin perheitä tai joidenkin perheiden yksittäisiä jäseniä on haastateltu myös aikaisempina tai myöhempinä tutkimusajankohtina. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Haastatteluissa keskusteltiin laajasti kännykän käyttökulttuurista. Haastateltavat kertoivat myös vapaasti perheestään, ystävistään, työstään ja harrastuksistaan, joihin kännykän käyttöä koskevat kysymykset usein kytkeytyivät. Kysymyksiä ovat olleet mm.: milloin kännykkä on otettu käyttöön perheessä, millainen osto- ja käyttöönottoprosessi oli, milloin pitää kännykkää mukana, onko perheen lapsilla kännyköitä tai voisivatko vanhemmat kuvitella hankkivansa lapsilleen kännykät ja minkälaisia hyötyjä ja haittoja lasten matkaviestintään liittyy. Lisäksi on käsitelty sellaisia aiheita kuin kännykän käytön alaikäraja, lapsen matkapuhelimeen toivotut erityisominaisuudet, lapsen kännykän käytön kontrollointi sekä ympäristön suhtautuminen lapsen kännykän käyttöön.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.