Display study description .

FSD2196 Perhehaastattelut lasten kännykän käytöstä 1997

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kasesniemi, Eija-Liisa (Tampereen yliopisto. Tietoyhteiskunnan tutkimuskeskus)

Keywords

etiketti, kuluttajakäyttäytyminen, käyttöönotto, laitteet, matkapuhelimet, nuoret, operaattorit, perhe-elämä, teknologia

Abstract

Tutkimuksessa selviteltiin laajasti perheiden matkapuhelinten käyttöä ja matkapuhelinkulttuuria. Aineisto koostuu 31 perheen haastattelusta, jotka on tehty eri puolilla Suomea.

Haastatteluissa keskusteltiin laajasti kännyköiden käytöstä ja matkapuhelinkulttuurista. Haastateltavat kertoivat, ketkä perheenjäsenet käyttivät kännykkää, millaista oli tavallinen käyttö, kuinka matkapuhelimen hankintaan oli päädytty, kuinka puhelinlaskun kokoa rajoitettiin. Samoin he kertoivat esimerkiksi milloin pitivät matkapuhelinta mukana, millaisia puhelimen ominaisuuksia he käyttivät ja toivoivat, mitä he ajattelivat operaattoreista ja puhelinten hinnoista ja kuinka ympäristö suhtautui puhelimen käyttöön. Lisäksi haastateltavat kertovat vapaasti myös perheestään, työstään ja elämästään. Haastateltavina olivat perheen vanhemmat ja teini-ikäiset lapset, joiden haastattelut tehtiin yksittäin.

Aineisto on yhteismitaltaan noin 765 sivua, ja yksi haastattelu on keskimäärin 24,6 sivun mittainen. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.