FSD2191 EVAn EU-asennetutkimus syksy 1994

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
  • Yhdyskuntatutkimus

Keywords

Euroopan unioni, Eurooppa, Maastrichtin sopimus, asenteet, globalisaatio, integraatio -- Eurooppa, laajeneminen, mielipiteet, perustuslait, tulevaisuus

Abstract

EVAn EU-asennetutkimus syksy 1994 kartoittaa, mitä Suomessa ajatellaan lähestyvästä EU-kansanäänestyksestä ja mahdollisesta jäsenyydestä Euroopan unionissa. Vastaajat arvioivat myös Euroopan unioniin liittyviä henkilökohtaisia mielikuviaan.

Vastaajilta kysyttiin aluksi, kuinka kiinnostuneita he ovat Suomen EU-jäsenyyteen liittyvistä asioista tai kuinka aktiivisesti Suomen EU-jäsenyyteen liittyviä asioita tulee seurattua. Lisäksi kysyttiin, kuinka hyvin vastaajat katsovat tuntevansa EU-asioita ja kuinka todennäköisesti he aikovat käydä vaaliuurnalla kansanäänestyspäivänä. Seuraavaksi vastaajat pohtivat EU-jäsenyyden vaikutuksia maahamme esimerkiksi talouden, kulttuurin ja hyvinvoinnin saralla. Lisäksi tutkimus ottaa tarkasteluun joukon julkisuudessa esitettyjä EU-aiheisia väittämiä, joita vastaajat arvioivat. Väittämät liittyivät esimerkiksi Suomen päätösvaltaan, turvallisuuspolitiikkaan ja ympäristökysymyksiin. Tutkimus paljastaa myös vastaajien henkilökohtaisia käsityksiä ja mielikuvia Euroopan unionista, esimerkiksi kuinka demokraattiseksi, byrokraattiseksi ja vastuulliseksi he kokevat EU:n. Lopuksi vastaajat kertovat oman arvionsa kansanäänestyksen lopputuloksesta.

Taustatietoina olivat tiedot vastaajien sukupuolesta, ikäryhmästä, asuinkunnan koosta, asuinläänistä, koulutuksesta, ammattiryhmästä, toimialasta ja kuulumisesta ammatillisiin keskusjärjestöihin. Lisäksi kysyttiin, minkä puolueen ehdokasta vastaajat äänestäisivät, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.