FSD2189 EVAn EU-asennetutkimus syksy 1992

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
  • Yhdyskuntatutkimus

Keywords

Eurooppa, asenteet, integraatio -- Eurooppa, kansainvälinen politiikka, kansainvälinen yhteistyö, laajeneminen, lama, mielipiteet, sosiaaliset ristiriidat, sotilaallinen yhteistyö, taloudellinen integraatio, yhteiskunnalliset vaikuttajat

Abstract

EVAn EU-asennetutkimus syksy 1992 kartoittaa, mitä Suomessa ajatellaan EY-jäsenyydestä. Vastaajilta kysyttiin aluksi, kuinka kiinnostuneita he ovat Suomen mahdolliseen EY-jäsenyyteen liittyvistä asioista tai kuinka aktiivisesti Suomen EY-jäsenyyteen liittyviä asioita tulee seurattua. Lisäksi kysyttiin, kuinka hyvin vastaajat katsoivat tuntevansa EY-asioita sekä kuinka todennäköisenä he pitävät Suomen EY-jäsenyyttä ja mikä on heidän oma kantansa asiaan. Seuraavaksi kartoitettiin vastaajien mielipiteitä EY:n keskeisistä periaatteista ja kysyttiin, mitä mieltä vastaajat olisivat niiden toteutumisesta Suomessa. Vastaajilta kysyttiin myös, millainen vaikutus EY-jäsenyydellä olisi erilaisiin maatamme koskeviin asioihin. Seuraavaksi vastaajia pyydettiin kertomaan mielipiteensä erilaisista EY:tä ja EY-jäsenyyttä koskevista väittämistä. Vastaajilta kysyttiin myös lamasta, sen syistä, syvyydestä ja seurauksista sekä yhteiskunnallisten vaikuttajien määräysvallasta ja yhteiskunnallisten ristiriitojen voimakkuudesta. Taustatietoina olivat tiedot vastaajien sukupuolesta, ikäryhmästä, asuinkunnan koosta, asuinläänistä, koulutuksesta, ammattiryhmästä ja kuulumisesta ammatillisiin keskusjärjestöihin. Lisäksi kysyttiin, mitä puoluetta vastaaja äänestäisi, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.