FSD2188 EVAn EU-asennetutkimus kevät 1992

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
  • Yhdyskuntatutkimus

Keywords

Eurooppa, asenteet, energiapolitiikka, integraatio -- Eurooppa, jäsenyys, lama, mielipiteet, pankit, taloudellinen tila, yhteistyö

Abstract

EVAn EU-asennetutkimus kevät 1992 kartoittaa, miten Suomessa suhtaudutaan EY-jäsenyyteen. Vastaajilta tiedusteltiin kantaa Suomen EY-jäsenyyteen ja tämän kannan varmuutta. Vastaajia pyydettiin myös kertomaan, kuinka kiinnostuneita he ovat Euroopan yhdentymiskehitykseen liittyvistä asioista ja kuinka hyvin he ovat perillä kyseisistä asioista. Edelleen vastaajilta kysyttiin, kuinka luotettavina he pitävät eri tietolähteitä, jotka jakavat EY-jäsenyyttä koskevaa tietoa. Tutkimuksessa selvitettiin myös käsityksiä EY-jäsenyyden vaikutuksista. Lisäksi tutkimuksessa tiedusteltiin vastaajien mielipiteitä julkisuudessa esitetyistä väitteistä, jotka koskivat erityisesti EY-jäsenyyttä.

EY-jäsenyyteen liittyvien kysymysten lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin vastaajien mielipiteitä, käsityksiä ja arvioita lamasta, pankeista ja energiapolitiikasta. Lamaa koskevissa kysymyksissä vastaajia pyydettiin kertomaan oma näkemyksensä taloudellisen ahdingon syyllisistä ja lamasta toipumisen aikataulusta. Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan työttömien määrää kahden vuoden kuluttua. Edelleen vastaajilta kysyttiin, kuinka vahvaksi tai heikoksi he arvioivat eri pankkien nykyisen taloudellisen tilan. Vastaajien tuli myös arvioida pankkien taloudellisen tilan kehitystä tulevaisuudessa. Energiapolitiikkaan liittyen vastaajilta kyseltiin, mihin suuntaan sähköntuotantoa tulisi kehittää. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin mielipiteitä viidennen ydinvoimalan ja Vuotoksen altaan rakentamisesta sekä energian säästön tehostamisen realistisuudesta. Vastaajilta tiedusteltiin myös heidän mielikuviaan eri energia-alan yrityksistä.

Taustatietoina olivat tiedot vastaajien sukupuolesta, ikäryhmästä, asuinkunnan koosta, asuinläänistä, koulutuksesta, ammattiryhmästä ja toimialasta. Lisäksi kysyttiin, minkä puolueen ehdokasta vastaajat äänestäisivät, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.