FSD2185 EVAn EU-asennetutkimus 2005

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
  • Yhdyskuntatutkimus

Keywords

Euroopan unioni, Eurooppa, Venäjä, asenteet, euro, globalisaatio, kansainvälinen yhteistyö, laajeneminen, mielipiteet, perustuslait, puheenjohtajuus, sotilaallinen yhteistyö, taloudellinen integraatio, tulevaisuus, ympäristönsuojelu

Abstract

EVAn EU-asennetutkimus 2005 kartoittaa, mitä Suomessa ajatellaan EU-jäsenyydestä ja kansainvälisistä kysymyksistä yleensä. Tutkimuksen aihepiiriä on siis laajennettu koskemaan EU-kysymysten lisäksi muitakin kansainvälisiä asioita.

Vastaajilta kysyttiin aluksi, kuinka kiinnostuneita he ovat Suomen EU-jäsenyyteen liittyvistä asioista tai kuinka aktiivisesti Suomen EU-jäsenyyteen liittyviä asioita tulee seurattua. Lisäksi kysyttiin, kuinka hyvin vastaajat katsoivat tuntevansa EU-asioita. Seuraavaksi kartoitettiin vastaajien mielipiteitä Suomen EU-jäsenyyteen sekä muihin kansainvälisiin kysymyksiin liittyen. Vastaajilta kysyttiin muun muassa Euroopan mahdollisesta laajentumisesta, ympäristökysymyksistä sekä talousasioista. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan globalisaation merkitystä ja seurauksia sekä Suomessa että koko maailmassa. Seuraavat kysymysryhmät kartoittivat vastaajien mielipiteitä siitä, mitkä tekijät ovat EU:n toiminnan ja kehityksen esteinä sekä mitä Suomen ja suomalaisten tulisi tehdä Suomen EU-puheenjohtajuuskauden aikana. Kyselyssä kartoitettiin myös suomalaisten kuvaa Venäjästä sekä sen luonteesta ja merkityksestä maallemme. Lopuksi vastaajilta tiedusteltiin nykyistä suhtautumista maamme EU-jäsenyyteen, markan korvaamiseen eurolla sekä EU:n laajentumiseen uusiin jäsenmaihin Itä- ja Keski-Eurooppaan sekä Baltiaan.

Taustatietoina olivat tiedot vastaajien sukupuolesta, ikäryhmästä, asuinkunnan koosta, asuinläänistä, koulutuksesta, ammattiryhmästä ja kuulumisesta ammatillisiin keskusjärjestöihin. Lisäksi kysyttiin, minkä puolueen ehdokasta vastaajat äänestäisivät, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.