Näytä aineistokuvailu.

FSD2148 KuntaSuomi 2004: kulttuuritoimi 1996

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Mäkelä, Pertti (Vaasan yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta)

Asiasanat

henkilöstö, johtaminen, julkiset palvelut, järjestöt, kilpailuttaminen, kulttuuripalvelut, kulttuuritoimi, kunnat, laatu, ostopalvelut, tuottavuus

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin kuntien kulttuuripalveluita sekä kulttuuritoimen ohjausta, johtamista ja kehittämistä vastuuhenkilöiden näkökulmasta. Aineisto on osa KuntaSuomi 2004 -ohjelman Liikunta- ja vapaa-aikasektorin tutkimusmoduulia. Kulttuuritoimea on tutkittu myös vuosina 1999 ja 2002.

Vastaajat kertoivat aluksi perustietoja kulttuuritoimen tehtävistä, tuloista, menoista, tiloista ja henkilöstön määrästä. Palveluja kartoitettiin useilla kysymyksillä. Selvitettiin kulttuuripalveluiden ja harrastusmahdollisuuksien tarjontaa: museoita, teattereita, orkestereita, tanssiryhmiä, kuvataidekerhoja, runopiirejä, käsityöpajoja ja niin edelleen. Kysyttiin myös palvelujen tarjoajista, tukimuodoista, käyttäjistä ja maksuista. Lisäksi tiedusteltiin ostopalveluiden käytöstä ja niiden toimittajien kilpailuttamisesta.

Kulttuuritoimen ohjausta ja johtamista selvitettiin monitahoisesti. Vastaajat kuvasivat omaa päätösvaltaansa. Lisäksi he arvioivat kulttuuritoimesta vastaavan luottamushenkilöelimen oman kunnan kulttuurin tuntemusta, aktiivisuutta, puoluepoliittista sidonnaisuutta ja kunnallispoliittista painoarvoa. Myös henkilökunnan, kunnanvaltuuston, lääninhallituksen, kulttuurialan etujärjestöjen, eri yhdistysten ja yritysten vaikutusta kunnan kulttuuripalveluihin pohdittiin. Vastaajat kertoivat, onko kulttuuritoimessa otettu käyttöön toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta sekä palvelujen laatua ja vaikuttavuutta punnitsevia mittareita. Lisäksi he arvioivat tulosmittauksen etuja ja esteitä kulttuuritoimessa.

Lopuksi tarkasteltiin kehittämispolitiikkaa. Vastaajat luettelivat kulttuuritoimessa vuoden 1992 jälkeen toteutettuja palveluiden järjestämisen ja rahoituksen muutoksia sekä organisaatiouudistuksia. He arvioivat mm. kulttuuripalveluiden sijainnin, saatavuuden ja monipuolisuuden nykytilaa. Vastaajat kertoivat myös omat näkemyksensä siitä, miten tärkeää olisi kehittää kulttuuritoimen hallintoa ja taloutta, palveluita sekä resursseja. Taustamuuttujia ovat kunta, vastaajan sukupuoli, äidinkieli, syntymävuosi, virkanimike, vastuualueet, työkokemus, koulutus ja luottamustehtävät.

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.