FSD2144 Tekstiviestintä nuorten kulttuurissa 1998

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Rautiainen, Pirjo (Tampereen yliopisto. Tietoyhteiskunnan tutkimuskeskus)
  • Kasesniemi, Eija-Liisa (Tampereen yliopisto. Tietoyhteiskunnan tutkimuskeskus)
  • Järveläinen, Johanna (Tampereen yliopisto. Tietoyhteiskunnan tutkimuskeskus)

Keywords

ikäryhmät, keskinäisviestintä, käyttö, käyttöönotto, laitteet, matkapuhelimet, nuoret, sosiaaliset suhteet, sähköposti, tavat, teknologia, tekstiviestit, vertaisryhmät, viestintä, viestintätaidot

Abstract

Aineistossa "Tekstiviestintä nuorten kulttuurissa" piirtyy kuva matkapuhelinilmiön synnystä ja kehityksestä suomalaisnuorten keskuudessa. Aineistossa tarkastellaan nuorten näkökulmasta kännykän ja erityisesti tekstiviestin merkityksiä ja rooleja nuorten arkipäivän elämässä, kaveripiirissä ja koulumaailmassa. Aineisto koostuu vuonna 1998 nuorilta (12-18 -vuotiailta) eri puolella Suomea tehdyistä haastatteluista.

Aineisto on yhteismitaltaan noin 1540 sivua, yksi haastattelu on pituudeltaan keskimäärin 28 sivua. Vuonna 1998 tehtyjä haastatteluja voi kuvailla laajemman tutkimusprojektin pilottivaiheen haastatteluiksi. Suurin osa haastatteluista on yksilöhaastatteluja, mutta mukana on myös kaksi ryhmähaastattelua ja kaksitoista (12) parihaastattelua. Osaa nuorista on haastateltu uudelleen myöhempinä tutkimuskertoina. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Haastatteluissa on keskusteltu nuorten kanssa laajasti kännykän ja tekstiviestin käyttökulttuurista. Aiheita ovat olleet mm.: milloin kännykkä on otettu käyttöön, millainen osto- ja käyttöönottoprosessi oli, millaista käyttömäärä on, miten hinnat vaikuttavat käyttöön, miten tekstiviestiä käytetään, kenen kanssa, millaisia sisällöt ovat, millaista tekstiviestin ja kännykän hyväksyttävä käyttö on, millaisia viestien ulkoasut ovat, jaetaanko viestejä ja viestien kirjoittamista. Lisäksi on käsitelty sellaisia aiheita kuin tyttöjen ja poikien erilainen kännykän käyttökulttuuri, uudet haluttavat toiminnot, kännykkäteknologian kehitys, operaattorit, kännykkämerkit ja mallit sekä mainonta. (Ks. Haastattelukysymykset).

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.