Display study description .

FSD2136 Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu 2005

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • TNS Gallup Oy

Keywords

eduskuntavaalit, kunnallisvaalit, poliittinen käyttäytyminen, poliittiset asenteet, puolueet, puolueiden kannatus, vaalit, äänestäminen

Abstract

Tutkimuksessa kartoitetaan suomalaisten poliittisia mielipiteitä, äänestyskäyttäytymistä ja suhtautumista eri puolueisiin. Vastaajalta tiedusteltiin, kuinka myönteisesti tai kielteisesti hän suhtautuu Suomen Keskustaan, Suomen Sosialidemokraattiseen Puolueeseen, Kansalliseen Kokoomukseen, Vasemmistoliittoon ja Vihreään Liittoon sekä kuinka houkuttelevalta tuntuisi sillä hetkellä äänestää niitä. Lisäksi lueteltiin joukko ominaisuuksia ja tiedusteltiin, mihin puolueisiin ne sopivat. Vastaajalta kysyttiin myös, miten maan hallitus on onnistunut tehtävissään.

Äänestyskäyttäytymistä kartoitettiin kysymällä, minkä puolueen tai ryhmittymän edustajaa vastaaja äänestäisi, jos eduskuntavaalit olisivat nyt. Edelleen kysyttiin, kuinka todennäköisesti vastaaja äänestäisi ja minkä puolueista tai ryhmittymistä hän pakkotilanteessa valitsisi. Lisäksi tiedusteltiin vuoden 2004 lokakuun kunnallisvaaleissa äänestämisestä. Lopuksi selvitettiin vastaajan suhtautumista muun muassa kunnallisvaalien äänioikeusikärajan laskemiseen 16 vuoteen ja porvarillisten puolueiden yhteistyöhön presidentinvaalien toisella kierroksella.

Lisäksi kysyttiin vastaajan sijoittumista vasemmisto-oikeisto -akselilla sekä yhteiskuntaluokkaa. Taustamuuttujina olivat mm. vastaajan syntymävuosi, sukupuoli, siviilisääty, ammattiryhmä, toimiala, kuuluminen ammattiyhdistykseen, useat aluemuuttujat ja talouden bruttovuositulot.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.