FSD2135 Puolueiden ajankohtaistutkimus helmikuu 2004

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • TNS Gallup Oy

Keywords

eduskuntavaalit, europarlamenttivaalit, kunnallisvaalit, poliittinen käyttäytyminen, poliittiset asenteet, puolueet, puolueiden kannatus, vaalit, äänestäminen

Abstract

Tutkimuksessa kartoitetaan suomalaisten poliittisia mielipiteitä, äänestyskäyttäytymistä ja suhtautumista eri puolueisiin. Vastaajalta tiedusteltiin, kuinka myönteisesti tai kielteisesti hän suhtautuu Suomen Keskustaan, Suomen Sosialidemokraattiseen Puolueeseen, Kansalliseen Kokoomukseen, Vasemmistoliittoon ja Vihreään Liittoon sekä kuinka houkuttelevalta tuntuisi sillä hetkellä äänestää niitä. Lisäksi lueteltiin joukko ominaisuuksia ja tiedusteltiin, mihin puolueisiin ne sopivat. Vastaajaa pyydettiin arvioimaan, mihin tavoitteisiin politiikassa kiinnitetään liian vähän tai liian paljon huomiota. Edelleen tiedusteltiin, miten maan hallitus on onnistunut tehtävissään.

Äänestyskäyttäytymistä kartoitettiin kysymällä, minkä puolueen tai ryhmittymän edustajaa vastaaja äänestäisi, jos eduskuntavaalit olisivat nyt ja mitä hän äänesti vuoden 2003 maaliskuun eduskuntavaaleissa. Tiedusteltiin myös, aikooko vastaaja äänestää tulevissa europarlamentti- ja kunnallisvaaleissa. Lopuksi kysyttiin, mitkä eri inhimilliset ominaisuudet (kuten avoimuus, johdonmukaisuus, kriittisyys ja suvaitsevaisuus) ohjaavat vastaajan elämää.

Lisäksi kysyttiin vastaajan sijoittumista vasemmisto-oikeisto -akselilla sekä yhteiskuntaluokkaa. Taustamuuttujina olivat mm. vastaajan syntymävuosi, sukupuoli, siviilisääty, ammattiryhmä, toimiala, kuuluminen ammattiyhdistykseen, useat aluemuuttujat ja talouden bruttovuositulot.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.