FSD2134 Puolueiden ajankohtaistutkimus lokakuu 2003

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Suomen Gallup

Keywords

eduskuntavaalit, europarlamenttivaalit, hallituspolitiikka, poliittinen käyttäytyminen, poliittiset asenteet, puolueet, puolueiden kannatus, vaalit, äänestäminen

Abstract

Tutkimuksessa kartoitetaan suomalaisten poliittisia mielipiteitä, äänestyskäyttäytymistä ja suhtautumista eri puolueisiin. Vastaajilta tiedusteltiin, kuinka myönteisesti tai kielteisesti he suhtautuvat Suomen Keskustaan, Suomen Sosialidemokraattiseen Puolueeseen, Kansalliseen Kokoomukseen, Vasemmistoliittoon ja Vihreään Liittoon sekä kuinka houkuttelevalta tuntuisi sillä hetkellä äänestää niitä. Lisäksi lueteltiin joukko ominaisuuksia ja tiedusteltiin, mihin puolueisiin ne sopivat. Vastaajilta kysyttiin myös, miten maan hallitus on onnistunut tehtävissään.

Äänestyskäyttäytymistä kartoitettiin kysymällä, minkä puolueen tai ryhmittymän edustajaa vastaaja äänestäisi, jos eduskuntavaalit olisivat nyt ja mitä hän äänesti vuoden 2003 maaliskuun eduskuntavaaleissa. Lisäksi esitettiin useita kysymyksiä vuoden 2004 Euroopan parlamentin vaaleista. Tiedusteltiin esimerkiksi, aikooko vastaaja äänestää tulevissa europarlamenttivaaleissa ja mitkä eri tekijät lisäisivät vastaajan äänestysaikomusta. Vastaajalta tiedusteltiin myös, kuinka herkästi hän yleensä lähtee äänestämään. Lisäksi kysyttiin vastaajan sijoittumista vasemmisto-oikeisto -akselilla sekä yhteiskuntaluokkaa. Taustamuuttujina olivat mm. vastaajan syntymävuosi, sukupuoli, siviilisääty, ammattiryhmä, toimiala, kuuluminen ammattiyhdistykseen, useat aluemuuttujat ja talouden bruttovuositulot.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.