Display study description .

FSD2130 Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Paajanen, Pirjo (Väestöliitto. Väestöntutkimuslaitos)

Keywords

avioero, avioliitto, miehet, naiset, parisuhde, ristiriidat, tyytyväisyys

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin vastaajien näkemyksiä heidän omasta parisuhteestaan sekä yleensä parisuhteesta ja avioerosta. Tutkimuksessa selvitettiin mm. mitkä tekijät koetaan tärkeiksi toimivassa parisuhteessa ja mihin asioihin vastaajat ovat tyytyväisiä omassa parisuhteessaan. Entä mikä voisi olla tai on ollut syy avioeroon tai miksi on pysytty yhdessä puolison kanssa? Entä onko parisuhdeongelmiin haettu ammattiapua? Tutkimuksessa kartoitettiin myös sitä, mitkä asiat elämässä ovat muuttuneet avioeron myötä ja onko eroa kaduttu ja jos on, niin mistä syystä.

Taustamuuttujina kyselyssä olivat tiedot vastaajan sukupuolesta, vastaajan sekä hänen puolisonsa syntymävuodet sekä perus- ja ammattikoulutus. Vastaajilta kysyttiin myös, kauanko he tunsivat puolisonsa ennen avioitumistaan ja asuivatko he avoliitossa ennen avioitumista. Vastaajilta tiedusteltiin myös perheen taloudellista tilannetta viimeksi kuluneiden kahden vuoden ajalta sekä sitä, oliko vastaaja mielestään liian nuori, sopivan ikäinen vai liian vanha avioituessaan. Taustamuuttujina on myös tieto vastaajan asuinpaikasta, nykyisestä siviilisäädystä sekä lasten lukumäärästä. Vastaajilta tiedusteltiin myös lapsuuden perheestä sekä siitä, mihin sosiaaliryhmään vastaaja katsoo itse kuuluvansa sekä mihin ryhmään katsoo puolisonsa kuuluvan.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.