Näytä aineistokuvailu.

FSD2127 Presidentinvaalit 2006: ehdokkaiden vastaukset MTV3:n vaalikoneeseen

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun, lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin), alempiin opinnäytteisiin (esim. kandidaatintutkielmiin) eikä ammattikorkeakoulujen opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • MTV3

Asiasanat

poliittinen käyttäytyminen, presidentinvaalit, vaalit

Sisällön kuvaus

Presidentinvaalien 2006 ehdokkaiden vastaukset MTV3:n vaalikoneen kysymyksiin. Kysymyksissä käsitellään presidentin tehtäviä ja valtaoikeuksia. Kysymyksiä on myös ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, sisäpolitiikasta, urheilusta ja ehdokkaan vapaa-ajasta.

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa