FSD2124 Lapsesta aikuiseksi: 42-vuotiaiden elämänhistorian kalenteri 2001

The dataset is (D) available only by permission from the data depositor/creator.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Pulkkinen, Lea (Jyväskylän yliopisto. Psykologian laitos)
  • Kinnunen, Ulla (Jyväskylän yliopisto. Psykologian laitos)
  • Kokko, Katja (Jyväskylän yliopisto. Psykologian laitos)

Keywords

asevelvollisuus, asuminen, elämänrakenne, koulutus, kuolema, lapset, parisuhde, rikokset, tapaturmat, työ, työttömyys, vanhemmuus, vanhempainvapaa

Abstract

Elämänhistorian kalenteri on osa Lapsesta aikuiseksi -tutkimusta, joka on jatkunut samojen henkilöiden seurantana yli 30 vuotta. Tässä tutkimusvaiheessa tietoa kerättiin haastattelulla, elämäntilannekyselyllä, persoonallisuustesteillä, eri testeihin ja menetelmiin perustuvilla kyselylomakkeilla sekä terveystarkastuksella. Haastattelun yhteydessä tutkittavat kertoivat elämästään 15 ikävuodesta eteenpäin elämänhistoriaa kuvaavan taulukon avulla.

Kalenterin avulla selvitettiin vuosi vuodelta, millä paikkakunnilla vastaaja on asunut, milloin on muuttanut pois vanhempiensa luota ja onko koskaan ollut asunnoton. Avo- ja avioliitot sekä lasten syntymät kirjattiin myös kalenteriin. Edelleen kysyttiin koulutuksesta, koko- ja osapäivätöistä, työttömyysjaksoista ja niiden syistä. Vastaaja kertoi, milloin hän on ollut kotiäitinä tai -isänä, suorittanut asevelvollisuuden sekä ollut virkavapaalla tai eläkkeellä. Ystävien ja läheisten sukulaisten kuolemista sekä vakavista onnettomuuksista pyydettiin kertomaan. Lisäksi tiedusteltiin, onko vastaaja joutunut joskus rikoksen uhriksi tai jäänyt itse kiinni laittomuudesta, kuten ylinopeudesta, ilkivallan tekemisestä, varastamisesta tai väkivaltaisuudesta.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.