FSD2122 HS-gallup: vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Suomen Gallup
  • Helsingin Sanomat

Keywords

ehdokkaat, ominaisuudet, persoona, presidentinvaalit, vaalit, valintakriteerit, äänestyskäyttäytyminen, äänestäminen

Abstract

Presidentinvaalien 2006 alla kerätty aineisto kartoittaa, kuinka tärkeitä ehdokasvalinnan kannalta ovat ehdokkaiden tavoitteet ja henkilökohtaiset ominaisuudet ja miten ehdokkaat profiloituvat erilaisissa asioissa ja ominaisuuksissa. Vastaajia pyydettiin arvioimaan muun muassa ketkä ehdokkaista puolustavat hyvinvointiyhteiskunnan säilymistä, puolustavat ihmisoikeuksia ja sosiaalista tasa-arvoa, jarruttavat Nato-jäsenyyttä, suhtautuvat liian myönteisesti EU:n sotilaalliseen puolustusliittoon, suhtautuvat globalisaatioon liian myönteisesti, ovat ulkopolitiikassa liian varovaisia tai rohkeita, kykenevät patistamaan päättäjiä, vaikuttamaan yrityksiin, pitämään Suomen terrorismin ulkopuolella ja rakentamaan läheisempiä suhteita USA:aan tai Venäjään. Lisäksi vastaajilta kysyttiin, ketkä ehdokkaista ovat asiantuntevia ulkopolitiikassa, inhimillisiä, esiintymiskykyisiä, avarakatseisia, luotettavia, oikeudenmukaisia, paineensietokykyisiä, kaukonäköisiä tai vahvoja johtajia ja kuka kykenisi olemaan koko kansan presidentti. Vastaajilta tiedusteltiin myös, kuinka tärkeinä he oman valintansa kannalta pitävät ehdokkaiden tavoitteita muun muassa hyvinvointiyhteiskunnan, tasa-arvon, Nato-jäsenyyden, perhearvojen, globalisaation, EU:n laajenemisen, ulkopolitiikan, yhteiskunnallisen keskustelun, maanpuolustuksen, terrorismin välttämisen ja aseellisten kriisien hallinnan suhteen. Lisäksi kysyttiin, kuinka tärkeitä valinnan kannalta ovat ehdokkaiden erilaiset ominaisuudet, kuten esimerkiksi sukupuoli, asiantuntevuus, inhimillisyys, puoluekanta, edustavuus, isänmaallisuus, päättäväisyys, suvaitsevaisuus, sosiaalisuus, luotettevuus, nuhteettomuus, isänmaallisuus, oikeudenmukaisuus, turvallisuus ja kristillinen vakaumus.

Taustamuuttujina ovat muun muassa vastaajan syntymävuosi, sukupuoli, peruskoulutus, ammatti- tai jatkokoulutus, ammattiryhmä, talouden päähenkilön ammattiryhmä, vastaajan toimiala, ammattiyhdistysjäsenyys, äänestäminen vaaleissa, sijoittuminen vasemmisto-oikeisto -akselille, asuinlääni, maakunta ja kuntatyyppi.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.