Näytä aineistokuvailu.

FSD2054 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2001: kevät

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun, lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin), alempiin opinnäytteisiin (esim. kandidaatintutkielmiin) eikä ammattikorkeakoulujen opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS)

Asiasanat

asevelvollisuus, integraatio -- Eurooppa, liittoutuminen, maanpuolustus, puolustuspolitiikka, turvallisuuspolitiikka, ulkopolitiikka

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin vastaajien näkemyksiä ulko- ja turvallisuuspolitiikan hoidosta, sotilaallisesta liittoutumisesta ja sen eri vaihtoehdoista sekä EU-jäsenyyden vaikutuksista mm. ympäristöön, talouselämään ja työllisyyteen. Lisäksi vastaajat arvioivat maamme kansainvälisten suhteiden hoitoa sekä Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen vaikuttavia ilmiöitä kuten ydinvoimaa, muiden maiden tilanteita ja Naton laajentumista. Lopuksi tiedusteltiin mielipiteitä puolustusvoimille myönnettävistä varoista ja Suomen puolustusjärjestelmästä. Taustamuuttujia olivat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä, koulutus, ammattiryhmä, puoluekanta, lääni sekä perheen bruttotulot.

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.