Display study description .

FSD2047 Politiikka ja nuoret 1999

The dataset is (C) available for research only (including e.g. Master's, licentiate and doctoral theses). The dataset may not be used for other theses (e.g. Bachelor's or polytechnic theses), for other study purposes (e.g. seminar papers, essays) or teaching.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Hellsten, Villiina (Helsingin yliopisto. Yleisen valtio-opin laitos)
  • Martikainen, Tuomo (Helsingin yliopisto. Yleisen valtio-opin laitos)

Keywords

arvot, asenteet, hyvinvointivaltio, integraatio -- Eurooppa, kaupunkiväestö, laki, maahanmuuttajat, nuoret aikuiset, poliitikot, poliittinen osallistuminen, politiikka, puolueet, suomalaisuus, vaalit, yritykset, äänestäminen

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin nuorten aikuisten suhtautumista politiikkaan ja käsityksiä politiikan periaatekysymyksistä sekä kannanottoja politiikan ajankohtaisiin asiakysymyksiin. Vastaajilta kysyttiin aluksi kuinka kiinnostuneita he ovat politiikasta ja kuinka vakiintuneena he puoluekantaansa pitävät. Edelleen vastaajien mielipiteitä kysyttiin erilaisten politiikkaa koskevien väittämien avulla. Väittämät käsittelivät mm. äänestämistä, puolueita, hallitusta, maamme poliittista järjestelmää, poliitikkoja, elämänarvoja, Euroopan Unionia, kehitysapua, maahanmuuttajia, johtajuutta, demokratiaa, suuryrityksiä, hyvinvointivaltiota, sosiaaliavustuksia, perinteisiä suomalaisia arvoja, lakia, sukupuolten välistä tasa-arvoa, eläinten oikeuksia, isänmaallisuutta ja kilpailua.

Taustamuuttujina olivat asuinkaupunki, sukupuoli, ikä, siviilisääty, asumismuoto, asumisvuodet nykyisellä paikkakunnalla ja työmarkkina-asema. Työssä olevilta kysyttiin työskentelysektoria ja työpaikan toimialaa. Opiskelijoilta/ koululaisilta puolestaan kysyttiin oppilaitostyyppiä ja opiskelualaa tai pääainetta. Työttömien kohdalla oltiin kiinnostuneita siitä, kuinka kauan on ollut työttömänä kahden viimeisen vuoden aikana. Edelleen haluttiin tietää kuuluvatko vastaajat johonkin lueteltuun järjestöön (esim. urheiluseura, ammatillinen järjestö, puolue), ja mikä heidän korkein suoritettu koulutusasteensa on. Lisäksi taustatiedoiksi tiedusteltiin käsitystä siitä, miten kansalaisten tulisi suhtautua vaaleihin ja äänestämiseen, aikooko käyttää äänioikeuttaan tulevaisuudessa, mitä puoluetta tai muuta ryhmittymää äänesti äskeisissä eduskuntavaaleissa sekä kuka presidentinvaalien 2000 ehdokkaista olisi kaikkein mieluisin vaihtoehto.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.