Näytä aineistokuvailu.

FSD2020 Development Cooperation Survey 2000

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

If you yourself could decide, what kind of development aid would you give: Would take aid to the target in person

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Not mentioned 0 1044
Mentioned 1 16
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1060
maksimi 1
minimi 0
keskiarvo .02
keskihajonta .122

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.