Näytä aineistokuvailu.

FSD2020 Development Cooperation Survey 2000

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Which do you think is more effective: bilateral aid where Finland provides aid for the recipient country or multilateral aid channelled through the UN or other international bodies?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Bilateral aid 1 563
Multilateral aid 2 434
Can't say 3 63
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1060
maksimi 3
minimi 1
keskiarvo 1.53
keskihajonta .607

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.