Näytä aineistokuvailu.

FSD2020 Development Cooperation Survey 2000

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Are you satisfied with the choice of targets for humanitarian aid?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Yes 1 860
No 2 116
Can't say 3 84
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1060
maksimi 3
minimi 1
keskiarvo 1.27
keskihajonta .596

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.