FSD2020 Development Cooperation Survey 2000

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

And are you satisfied with the amount of humanitarian aid Finland provides?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Yes 1 714
No 2 259
Can't say 3 87
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1060
maksimi 3
minimi 1
keskiarvo 1.41
keskihajonta .637

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.