Näytä aineistokuvailu.

FSD2020 Development Cooperation Survey 2000

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

And are you satisfied with the amount of humanitarian aid Finland provides?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Yes 1 714
No 2 259
Can't say 3 87
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1060
maksimi 3
minimi 1
keskiarvo 1.41
keskihajonta .637

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.