FSD2020 Development Cooperation Survey 2000

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

From where have you got information on development cooperation and developing countries: Books, publications

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Not mentioned 0 1030
Mentioned 1 30
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1060
maksimi 1
minimi 0
keskiarvo .03
keskihajonta .166

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.