Näytä aineistokuvailu.

FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun, lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin), alempiin opinnäytteisiin (esim. kandidaatintutkielmiin) eikä ammattikorkeakoulujen opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Broberg, Jenny (Helsingin yliopisto. Svenska social- och kommunalhögskolan)

Asiasanat

eduskuntavaalit, kansanedustajat, rahoitus, vaalikampanjat

Sisällön kuvaus

Aineisto sisältää tiedot vuonna 2003 valittujen kansanedustajien ja varaedustajien vaalikampanjoiden kokonaiskuluista sekä rahoituksesta. Rahoitus on eritelty mahdollisiin omiin varoihin ja ulkopuolisiin tukiin. Ulkopuolinen tuki on eritelty yksityishenkilöiltä, yrityksiltä, puoluejärjestöiltä sekä muilta vastaavilta päätahoilta, kuten etujärjestöiltä, säätiöiltä ja yhdistyksiltä saatuun tukeen. Aineistoon on kerätty myös tiedot ehdokkaiden eduskuntavaaleissa saamista äänimääristä, äänten osuudesta vaalipiireittäin sekä tieto siitä, oliko ehdokas edellisellä kaudella kansanedustajana. Nimen ja sukupuolen lisäksi aineistossa on tiedot ehdokkaan puolueesta ja vaalipiiristä sekä maininta siitä, oliko ehdokkaan vaalirahoitusilmoitus tehty asianmukaisesti.

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta perustuu lakiin ja tiedot kansanedustajien vaalirahoituksesta ovat julkisia. Lain mukaan ehdokkaan on ilmoitettava vaalikampanjansa kokonaisrahoituksen lisäksi kunkin yksittäisen tuen arvo ja sen antajan nimi, jos tämä arvo on eduskuntavaaleissa vähintään 1700 euroa.

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.