Display study description .

FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003

The dataset is (C) available for research only (including e.g. Master's, licentiate and doctoral theses). The dataset may not be used for other theses (e.g. Bachelor's or polytechnic theses), for other study purposes (e.g. seminar papers, essays) or teaching.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Broberg, Jenny (Helsingin yliopisto. Svenska social- och kommunalhögskolan)

Keywords

eduskuntavaalit, kansanedustajat, rahoitus, vaalikampanjat

Abstract

Aineisto sisältää tiedot vuonna 2003 valittujen kansanedustajien ja varaedustajien vaalikampanjoiden kokonaiskuluista sekä rahoituksesta. Rahoitus on eritelty mahdollisiin omiin varoihin ja ulkopuolisiin tukiin. Ulkopuolinen tuki on eritelty yksityishenkilöiltä, yrityksiltä, puoluejärjestöiltä sekä muilta vastaavilta päätahoilta, kuten etujärjestöiltä, säätiöiltä ja yhdistyksiltä saatuun tukeen. Aineistoon on kerätty myös tiedot ehdokkaiden eduskuntavaaleissa saamista äänimääristä, äänten osuudesta vaalipiireittäin sekä tieto siitä, oliko ehdokas edellisellä kaudella kansanedustajana. Nimen ja sukupuolen lisäksi aineistossa on tiedot ehdokkaan puolueesta ja vaalipiiristä sekä maininta siitä, oliko ehdokkaan vaalirahoitusilmoitus tehty asianmukaisesti.

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta perustuu lakiin ja tiedot kansanedustajien vaalirahoituksesta ovat julkisia. Lain mukaan ehdokkaan on ilmoitettava vaalikampanjansa kokonaisrahoituksen lisäksi kunkin yksittäisen tuen arvo ja sen antajan nimi, jos tämä arvo on eduskuntavaaleissa vähintään 1700 euroa.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.