FSD1359 Isä ja isyys: Nyt-liitteen isänpäivän kysely 2003

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Helsingin Sanomat. Nyt-liite

Keywords

isyys, isä-puolet, isänpäivä, isät, kasvatus, koti-isät, lapsuus, vanhemmat, vanhemmuus

Abstract

Aineisto on tehty Helsingin Sanomien Nyt-liitteen isyys-kyselystä, jonka lehti tarjosi lukijoilleen täytettäväksi internetissä ennen isänpäivää syksyllä 2003. Kysely suunnattiin isille itselleen sekä kaikille niille, joilla on isä. Taustatietoina kustakin vastaajasta on sukupuoli, ikäluokka, paikkakunta, ammatti/koulutus ja se, onko vastaaja itse isä vai ei.

Vastaajilta, jotka ovat itse isiä on kysytty useita kysymyksiä suhteesta omaan tai omiin lapsiin, esim. mistä puhuu lasten kanssa, mitä tekee heidän kanssaan, onko vastaaja oppinut jotain lapsiltaan ja onko hän rankaissut lapsiaan. Vastaavat kysymykset on kysytty myös kaikkien vastaajien omasta isäsuhteesta. Lisäksi vastaajia on pyydetty kirjoittamaan paras muisto isästä ja se, mitä juuri nyt haluaisi sanoa isälleen.

Aineisto on muodostettu ottamalla mukaan kultakin vastaajalta ne kysymykset, joihin hän on vastannut. Vastaajia on kaikkiaan 638. Html-datatiedostot on järjestettävissä vastaajan sukupuolen, iän, paikkakunnan, ammatin ja vastausten pituuden (merkkimäärän) mukaisesti.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.