FSD1357 Talouteen ja sosiaaliturvaan liittyvät asenteet 1994

Select variable

Question text

Sotienjälkeisellä kaudella suomalaiselle taloudelliselle järjestelmälle on ollut tyypillistä se, että suurin osa yrityksistä on ollut yksityisessä omistuksessa, osa valtion omistuksessa, ammattiyhdistysliike on ollut vahva ja teollisuuden tuotteille on ollut korkea tullisuoja. Tuottiko tällainen talousjärjestelmä vuosina 1945-1990 suomalaisten enemmistölle mielestäsi...

Frequencies

Category labels Value n
Pelkästään hyötyä 1 82
Enemmän hyötyä kuin harmia 2 668
Sekä hyötyä, että harmia 3 865
Enemmän harmia kuin hyötyä 4 67
Pelkästään harmia 5 6
SYSMISS 49
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 1688
Maximum 5
Minimum 1
Mean 2.55
Standard deviation .667

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.