FSD1357 Talouteen ja sosiaaliturvaan liittyvät asenteet 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Suomalainen yhteiskunta on muuttunut sodanjälkeisenä aikana. Minkä suuntaisia muutokset mielestäsi ovat olleet?

Uskotko, että tulo- ja elintaso paranee vai huononee lähimmän kolmen vuoden aikana?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Paljon parempi 1 35
Jonkin verran parempi 2 734
Ei vaikutusta 3 399
Jonkin verran huonompi 4 427
Paljon huonompi 5 106
SYSMISS 36
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1701
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.90
keskihajonta 1.003

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.