FSD1357 Talouteen ja sosiaaliturvaan liittyvät asenteet 1994

Select variable

Question text

Suomalainen yhteiskunta on muuttunut sodanjälkeisenä aikana. Minkä suuntaisia muutokset mielestäsi ovat olleet?

Uskotko, että tulo- ja elintaso paranee vai huononee lähimmän kolmen vuoden aikana?

Frequencies

Category labels Value n
Paljon parempi 1 35
Jonkin verran parempi 2 734
Ei vaikutusta 3 399
Jonkin verran huonompi 4 427
Paljon huonompi 5 106
SYSMISS 36
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 1701
Maximum 5
Minimum 1
Mean 2.90
Standard deviation 1.003

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.