FSD1357 Talouteen ja sosiaaliturvaan liittyvät asenteet 1994

Select variable

Question text

Suomalainen yhteiskunta on muuttunut sodanjälkeisenä aikana. Minkä suuntaisia muutokset mielestäsi ovat olleet?

Uskotko, että Suomi on parempi maa asua seuraavan kolmen vuoden aikana?

Frequencies

Category labels Value n
Paljon parempi 1 44
Jonkin verran parempi 2 674
Ei vaikutusta 3 570
Jonkin verran huonompi 4 322
Paljon huonompi 5 93
SYSMISS 34
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 1703
Maximum 5
Minimum 1
Mean 2.85
Standard deviation .941

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.