FSD1357 Talouteen ja sosiaaliturvaan liittyvät asenteet 1994

Select variable

Question text

Suomalainen yhteiskunta on muuttunut sodanjälkeisenä aikana. Minkä suuntaisia muutokset mielestäsi ovat olleet?

Onko suomalaisten yleinen tulo- ja elintaso mielestäsi parempi vai huonompi?

Frequencies

Category labels Value n
Paljon parempi 1 137
Jonkin verran parempi 2 363
Ei vaikutusta 3 168
Jonkin verran huonompi 4 738
Paljon huonompi 5 290
SYSMISS 41
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 1696
Maximum 5
Minimum 1
Mean 3.40
Standard deviation 1.223

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.