FSD1357 Talouteen ja sosiaaliturvaan liittyvät asenteet 1994

Select variable

Question text

Suomalainen yhteiskunta on muuttunut sodanjälkeisenä aikana. Minkä suuntaisia muutokset mielestäsi ovat olleet?

Onko Suomi mielestäsi nykyään parempi maa asua?

Frequencies

Category labels Value n
Paljon parempi 1 57
Jonkin verran parempi 2 346
Ei vaikutusta 3 228
Jonkin verran huonompi 4 789
Paljon huonompi 5 285
SYSMISS 32
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 1705
Maximum 5
Minimum 1
Mean 3.53
Standard deviation 1.091

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.