FSD1357 Talouteen ja sosiaaliturvaan liittyvät asenteet 1994

Select variable

Question text

Kaikissa maissa on jonkinlaisia eroja ja ristiriitoja eri sosiaaliryhmien välillä. Kuinka suuria tästä johtuvat ristiriidat mielestäsi ovat Suomessa...

Yhteiskunnan huipulla olevien ja alimmalla tasolla olevien välillä

Frequencies

Category labels Value n
Erittäin suuria ristiriitoja 1 671
Suuria ristiriitoja 2 636
Ei kovin suuria ristiriitoja 3 382
Ei lainkaan ristiriitoja 4 14
SYSMISS 34
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 1703
Maximum 4
Minimum 1
Mean 1.85
Standard deviation .793

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.