FSD1357 Talouteen ja sosiaaliturvaan liittyvät asenteet 1994

Select variable

Question text

Kaikissa maissa on jonkinlaisia eroja ja ristiriitoja eri sosiaaliryhmien välillä. Kuinka suuria tästä johtuvat ristiriidat mielestäsi ovat Suomessa...

Työväenluokan ja keskiluokan välillä

Frequencies

Category labels Value n
Erittäin suuria ristiriitoja 1 52
Suuria ristiriitoja 2 255
Ei kovin suuria ristiriitoja 3 1281
Ei lainkaan ristiriitoja 4 119
SYSMISS 30
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 1707
Maximum 4
Minimum 1
Mean 2.86
Standard deviation .567

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.