FSD1357 Talouteen ja sosiaaliturvaan liittyvät asenteet 1994

Select variable

Question text

Kaikissa maissa on jonkinlaisia eroja ja ristiriitoja eri sosiaaliryhmien välillä. Kuinka suuria tästä johtuvat ristiriidat mielestäsi ovat Suomessa...

Köyhien ja rikkaiden välillä

Frequencies

Category labels Value n
Erittäin suuria ristiriitoja 1 284
Suuria ristiriitoja 2 656
Ei kovin suuria ristiriitoja 3 756
Ei lainkaan ristiriitoja 4 12
SYSMISS 29
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 1708
Maximum 4
Minimum 1
Mean 2.29
Standard deviation .744

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.