Display study description .

FSD1324 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2003

The dataset is (C) available for research only (including e.g. Master's, licentiate and doctoral theses). The dataset may not be used for other theses (e.g. Bachelor's or polytechnic theses), for other study purposes (e.g. seminar papers, essays) or teaching.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS)

Keywords

asevelvollisuus, kriisinhallinta, liittoutuminen, maanpuolustus, puolustuspolitiikka, rauhanturvaaminen, turvallisuus, turvallisuuspolitiikka, ulkopolitiikka

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin vastaajien näkemyksiä ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä kansainvälisten suhteiden hoidosta, sotilaallisesta liittoutumisesta ja sen eri vaihtoehdoista. Turvallisuuteen liittyen kysyttiin esimerkiksi, miten työllisyystilanne, EU:n itälaajentuminen, Venäjän kehitys, ydinvoiman käyttö, kansainvälinen terrorismi, Irakin tilanne sekä Naton laajentuminen Baltiaan vaikuttavat Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen. Vastaajilta tiedusteltiin, luulevatko he Suomen olevan sitoutumassa Naton jäsenyyteen. Mielipiteitä puolustusvoimille myönnettävistä varoista, Suomen puolustusjärjestelmästä, Euroopan unionin yhteisen puolustuksen järjestämisestä sekä YK:n, EU:n ja Naton päätöksillä toteutettavista rauhanturvatehtävistä kartoitettiin myös. Vastaajat arvioivat, pitäisikö Suomen osallistua rauhanturvaamis- ja kriisinhallintatehtäviin sotatoimialueilla. Taustamuuttujina olivat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikäryhmä, työmarkkina- ja ammattiasema, siviilisääty, koulutus, asuinlääni, Internetin ja matkapuhelimen käyttö sekä perheen tuloluokka.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.