FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Taloustutkimus Oy
  • Tampereen kaupunki

Keywords

Internet, Tampere, WAP, julkiset palvelut, koulutustarve, mikrotietokoneet, sähköposti

Abstract

Vastaajilta tiedusteltiin, onko heillä käytössään WAP-puhelinta, mikrotietokonetta, sähköpostiosoitetta ja Internet-yhteyttä. WAP-puhelimen käyttäjiltä tiedusteltiin mobiilipalvelutoiveita. Niiltä vastaajilta, jotka eivät käyttäneet Internetiä kysyttiin, miten he suhtautuvat Internetin käyttöön. Internetin käyttäjiltä kysyttiin, missä he yleensä käyttävät Internetiä, kuinka usein ja mihin tarkoitukseen. He arvioivat myös omaa kiinnostustaan saada erilaisia asioita tai tietoja (muun muassa elämyksiä, tietoja tapahtumista ja päätöksistä, osallistumisen mahdollisuuksia) Tampereen kaupungin verkkopalveluiden kautta. Lisäksi kysyttiin, kuinka usein he ovat käyneet Tampereen kaupungin Internet-sivuilla ja mitä uusia palveluja he näille sivuille haluaisivat. Kaikilta kysyttiin, missä eri tiloissa he voisivat käyttää kaupungin tarjoamia ilmaisia Internet-päätteitä ja onko vastaajilla koulutustarpeita liittyen tietokoneiden tai Internetin käyttöön. Taustamuuttujina olivat muun muassa vastaajan sukupuoli, postinumeroalue, ikäryhmä, ammatti ja koulutus.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.