FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Taloustutkimus Oy
  • Tampereen kaupunki

Keywords

Internet, Tampere, julkiset palvelut, koulutustarve, matkapuhelimet, mikrotietokoneet, sähköposti

Abstract

Vastaajilta tiedusteltiin, onko heillä käytössään matkapuhelinta, mikrotietokonetta, sähköpostiosoitetta ja Internet-yhteyttä. Internet-käyttäjiltä kysyttiin, missä he yleensä käyttävät Internetiä, kuinka usein ja mihin tarkoitukseen. He arvioivat myös omaa kiinnostustaan saada erilaisia asioita tai tietoja (muun muassa elämyksiä, tietoja tapahtumista ja päätöksistä, osallistumisen mahdollisuuksia) kaupungin verkkopalveluiden kautta. Tampereen kaupungin Internet-sivuilla käyntitiheyttä kartoitettiin myös. Kaikilta vastaajilta kysyttiin, pitäisikö kaupungin keskittyä kehittämään palvelujaan ensisijaisesti perinteisissä toimipisteissä, yhteispalvelupisteissä, puhelinpalveluissa vai Internetissä. Lisäksi selvitettiin vastaajien tietokoneisiin tai tietoverkkoihin liittyvää koulutustarvetta. Tutkimuksen lopussa kysyttiin, ovatko vastaajat kuulleet eTampere-ohjelmasta ja jos ovat, niin mitä ohjelma on tuonut heidän elämäänsä. Taustamuuttujina olivat muun muassa vastaajan sukupuoli, postinumeroalue, ikäryhmä, ammatti ja koulutus.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.