Display study description .

FSD1313 Energia-asennetutkimus 2000

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Yhdyskuntatutkimus

Keywords

Ilmastonmuutosta koskeva Kioton pöytäkirja, asenteet, energia, kasvihuonekaasut, kivihiili, maakaasu, sähköntuotanto, turve, vesivoima, ydinenergia, ydinvoimalat

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin väestön suhtautumista energiapoliittisiin kysymyksiin. Aineisto on osa laajaa 1983 aloitettua tutkimussarjaa. Vastaajien erilaisia energia-asioita koskevia käsityksiä, kannanottoja, mielipiteitä, uskomuksia, arvostuksia, asenteita ja tietoja kartoitettiin esittämällä useita energian tuotantoon liittyviä väitteitä. Tässä tutkimuksessa vastaajat kertoivat myös, kuinka tehokkaina he pitävät eri keinoja (muun muassa energiansäästön tehostaminen, ydinvoiman lisärakentaminen, yksityisautoilun vähentäminen ja sähkön tuonnin lisääminen) vähentää Suomen hiilidioksidipäästöjä Kioton kansainvälisen ilmastosopimuksen mukaisesti vuoteen 2010 mennessä. Edelleen kysyttiin, kuinka hyväksyttävinä vastaajat pitävät kyseisten keinojen käyttöä. Lisäksi vastaajilta tiedusteltiin, mihin suuntaan Suomen sähköntuotantoa tulisi kehittää. Taustamuuttujina ovat mm. sukupuoli, ikä, asuinpaikkakunnan koko, lääni, koulutus ja poliittinen suuntautuneisuus.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.