Display study description .

FSD1312 Energia-asennetutkimus 1999

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Yhdyskuntatutkimus

Keywords

asenteet, energia, kivihiili, maakaasu, ominaisuudet, sähköntuotanto, turve, vesivoima, ydinenergia, ydinvoimalat, ympäristövaikutukset

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin väestön suhtautumista energiapoliittisiin kysymyksiin. Aineisto on osa laajaa 1983 aloitettua tutkimussarjaa. Vastaajien erilaisia energia-asioita koskevia käsityksiä, kannanottoja, mielipiteitä, uskomuksia, arvostuksia, asenteita ja tietoja kartoitettiin esittämällä useita energian tuotantoon liittyviä väitteitä. Tässä tutkimuksessa punnittiin lisäksi sähköntuotannon energialähteiden (muun muassa maakaasun, puuenergian ja tuulivoiman) erilaisia ominaisuuksia, kuten ympäristöystävällisyyttä, tuotantovarmuutta, työllistävyyttä ja riskialttiutta. Vastaajilta tiedusteltiin myös mihin suuntaan Suomen sähköntuotantoa tulisi kehittää. Lisäksi kolmessa ydinvoima-alan ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä mukana olleiden kuntien asukkaille esitettiin erilliskysymyksiä. Asukkaat mm. arvioivat ydinjätteiden loppusijoitusta sekä uuden ydinvoimalaitoksen rakentamista Olkiluotoon ja Loviisaan koskevien YVA-menettelyjen toteutusta. Asukkaat pohtivat myös, ovatko menettelyt vaikuttaneet kyseisten hankkeiden suunnitteluun ja toteutettaviin ratkaisuihin. Taustamuuttujina ovat mm. sukupuoli, ikä, asuinpaikkakunnan koko, lääni, koulutus ja poliittinen suuntautuneisuus.

Permanent link to this dataset:

Direct link to this tab:

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Metadata record is licensed under a CC BY 4.0 license.