Näytä aineistokuvailu.

FSD1308 Energia-asennetutkimus 1995

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Yhdyskuntatutkimus

Asiasanat

asenteet, energia, kivihiili, maakaasu, sähkömarkkinat, sähköntuotanto, turve, vesivoima, ydinenergia, ydinjätteet, ydinvoimalat

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin väestön suhtautumista energiapoliittisiin kysymyksiin. Aineisto on osa laajaa 1983 aloitettua tutkimussarjaa. Vastaajien erilaisia energia-asioita koskevia käsityksiä, kannanottoja, mielipiteitä, uskomuksia, arvostuksia, asenteita ja tietoja kartoitettiin esittämällä useita energian tuotantoon liittyviä väitteitä. Tämän tutkimuksen väittämissä tiedusteltiin mm. tehostaisiko Imatran Voima Oy:n yksityistäminen yhtiön toimintaa ja olisivatko IVO:n osakkeet kiinnostava sijoituskohde. Vastaajilta kysyttiin, millaisia vaikutuksia ydinjätteiden loppusijoituksella olisi esimerkiksi sijoituskunnan työpaikkojen määrälle, taloudelliselle kehitykselle, imagolle, luonnon ja ympäristön tilalle sekä asukkaiden viihtyvyydelle. Lisäksi tiedusteltiin, mihin suuntaan Suomen sähköntuotantoa tulisi kehittää. Taustamuuttujina ovat mm. sukupuoli, ikä, asuinpaikkakunnan koko, lääni, koulutus ja poliittinen suuntautuneisuus.

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.