Näytä aineistokuvailu.

FSD1301 Suomalaisten mielipiteitä Irakin sodasta, maaliskuu 2003

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun, lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin), alempiin opinnäytteisiin (esim. kandidaatintutkielmiin) eikä ammattikorkeakoulujen opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS)

Asiasanat

Irak, Yhdysvallat, joukkoviestimet, kansainvälinen apu, kansainvälinen politiikka, seuraukset, sotatoimet, turvallisuus, ulkopolitiikka

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa tarkasteltiin tuoreeltaan suomalaisten mielipiteitä Irakin sodasta. Yhdysvaltojen johtama liittoutuma oli aloittanut sodan muutamaa päivää aikaisemmin. Aluksi kysyttiin, hyväksyvätkö vastaajat hyökkäyksen Irakiin ja ovatko he saaneet joukkoviestimistä luotettavan kuvan sodasta. Vastaajat arvioivat sodan seurauksia muun muassa YK:n asemaan turvallisuuden ylläpitäjänä maailmassa, Naton asemaan sotilasliittona, Yhdysvaltojen ja Venäjän asemaan kansainvälisessä politiikassa sekä läntisen ja islamilaisen maailman vastakohtaisuuksiin. Edelleen tiedusteltiin arvioita Suomen kannasta Irakia vastaan suunnattuihin sotilaallisiin toimiin ja maan ulkopolitiikan hoidosta Irakin kysymyksessä. Lopuksi kysyttiin, pitäisikö Suomen esimerkiksi olla mukana Irakin jälleenrakentamisessa, rauhanturvatehtävissä, ottaa sieltä vastaan pakolaisia tai kieltää asevienti Irakin sotaan osallistuviin maihin. Taustamuuttujina olivat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä, asuinkunta, koulutus, ammattiasema, puolue, jonka ehdokasta äänesti eduskuntavaaleissa sekä talouden bruttotulot.

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.