Näytä aineistokuvailu.

FSD1297 Mielipiteitä alkoholista 2002

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Aineiston nimi

Mielipiteitä alkoholista 2002

Aineistonumero

FSD1297

Pysyvä tunniste

urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1297

Aineiston laatu

Kvalitatiivinen aineisto

Tekijät

  • Räty, Reetta (Helsingin Sanomat. Nyt-liite)

Sisällön kuvaus

Aineisto on muodostettu Helsingin Sanomien Nyt-liitteen alkoholikyselyn viimeisestä kohdasta, jossa vastaajat ovat saaneet kertoa ajatuksiaan alkoholista ja kyselystä. Kirjoituskehotus on lomakkeessa muotoiltu näin: "Jos sinulla on mielessäsi jotain muuta aiheeseen liittyvää, voit kertoa siitä tässä." Vastaajat ovat ottaneet kantaa mm. alkoholin hintaan ja alkoholipolitiikkaan. Mielipiteitä esitetään myös suomalaisesta alkoholikulttuurista, lasten ja nuorten juomisesta ja ylipäänsä alkoholinkäytön positiivisista ja negatiivisista puolista. Vaikka joukossa on myös pitempiä pohdintoja, valtaosa vastauksista on hyvin lyhyitä.

Aineisto on järjestetty strukturoituun kysymykseen "Kuinka usein juot itsesi humalaan?" valitun vastauksen perusteella. Kunkin vastaajan taustatiedoista ovat mukana ikä, ammatti ja sukupuoli. Vastaajia on yhteensä 902.

Aineistot FSD1257 Alkoholikysely 2002, FSD1280 Humalakokemukset 2002, FSD1281 Alkoholinkäyttö ja vanhemmuus 2002, FSD1282 Alkoholinkäytön syyt ja selitykset 2002 ja FSD1297 Mielipiteitä alkoholista 2002 on tuotettu samasta kyselystä. Tiedot voi yhdistää havaintotunnuksen avulla.

Asiasanat

alkoholi; alkoholikulttuuri; alkoholinkäyttö; alkoholiongelmat; alkoholismi; humalat; juomatavat; juopumus; krapula; päihtymys

Tieteenala/Aihealue

Sarja

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Jakelija

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Kerääjät

  • Räty, Reetta (Helsingin Sanomat. Nyt-liite)

Tuottajat

  • Sanoma Osakeyhtiö

Ajallinen kattavuus

2002

Aineistonkeruun ajankohta

2002-05-09 – 2002-05-23

Maa

Suomi

Kohdealue

Suomi

Havainto/aineistoyksikkötyyppi

Henkilö

Perusjoukko/otos

Helsingin Sanomien Nyt-liitteen 18-vuotta täyttäneet lukijat

Tutkimuksen aikaulottuvuus

Poikkileikkausaineisto

Havainto/aineistoyksiköiden valinta

Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyte

Kysely on suunnattu kaikille Nyt-liitteen lukijoille, joista halukkaat ovat siihen vastanneet.

Aineistonkeruun tekniikka

Itsetäytettävä lomake: verkkolomake

Keruuväline tai –ohje

Puolistrukturoitu lomake

Aineiston määrä

Html-tiedostot, data saatavissa myös RTF-muodossa.

Datatiedostojen kieli

Aineisto sisältää datatiedostoja seuraavilla kielillä: suomi.

Kvalitatiiviset aineistot ovat saatavilla vain alkuperäiskielellä, niitä ei käännetä.

Datan versio

1

Katso myös

FSD1257 Alkoholikysely 2002

FSD1280 Humalakokemukset 2002

FSD1281 Alkoholinkäyttö ja vanhemmuus 2002

FSD1282 Alkoholinkäytön syyt ja selitykset 2002

Aineiston käytössä huomioitavaa

Erilliset aihetta koskevat lukijakirjeet ja paperilomakkeelle täytetyt lukijavastaukset puuttuvat aineistosta. Internetin kautta toteutetuissa kyselyissä ei ole mahdollista kontrolloida, vastaavatko yksittäiset ihmiset kyselyyn vain kerran. Aineistot FSD1257 Alkoholikysely 2002, FSD1280 Humalakokemukset 2002, FSD1281 Alkoholinkäyttö ja vanhemmuus 2002, FSD1282 Alkoholinkäytön syyt ja selitykset 2002 ja FSD1297 Mielipiteitä alkoholista 2002 on tuotettu samasta kyselystä. Tiedot voi yhdistää havaintotunnuksen avulla.

Viittausvaatimus

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti.

Malliviittaus

Räty, Reetta (Helsingin Sanomat): Mielipiteitä alkoholista 2002 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1 (2003-10-20). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1297

Julkaisusta tiedottaminen

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa.

Varaumat

Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista.

Muu materiaali

Katso ladattavat tiedostot sivun ylälaidasta.

Julkaisut aineistosta

Räty, Reetta (2002). Kansa pullossa. Helsingin Sanomat, Viikkoliite Nyt 25-26/2002, 10-15.

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.